گروه تولید پرهام

موسس شرکت ماشین سازی پرهام آقای ابوالفضل دلدار که مدیر عامل توامند و تحصیل کرده گروه تولیدی پرهام تواانسته مدرک /  9001 ACL/Avalon/Certificate را کسب کند.

در سال 1394 فعالیت خود را در زمینه تولید جوجه یکروزه  با تاسیس یک واحد جوجه کشی (هفتمین  واحد جوجه کشی استان خراسان رضوی  )به ظرفیت ماهانه 20هزارقطعه در شهرستان مشهد آغاز نمود.

با توجه به اینکه در آن سالها دستگاههای جوجه کشی  از کشورهای اروپایی و امریکایی وارد ایران می شد و تامین و پشتیبانی دستگاه ها به سختی صورت میگرفت ،انگیزه ای در ایشان  بوجود آورد تا این سختیها را به حداقل برساندکه نتیجه آن راه اندازی واحد ساخت دستگاه جوجه کشی در سال 1397 با نام شرکت ماشین سازی پرهام شد. و از همان بدو شروع فعالیت توانست توجه تولید کنندگان جوجه یکروزه کشور را به خود جلب کند.

تفکر بلند مجموعه مبنی بر اصل خودکفایی، اهداف شرکت را به سمت تولید دستگاه جوجه کشی با قیمت  پایین تر از نمونه خارجی و کیفیت هم تراز با آن هدایت نمود.

اعتمادتولید کنندگان جوجه یکروزه سبب گردید که این ماشین به تولید انبوه برسد بطوریکه هم اکنون حدود 500 دستگاه جوجه کشی نصب شده ودر حال نصب وساخت این شرکت می باشد و در حال حاضر کشور از نظر واردات دستگاههای جوجه کشی کاملا بی نیاز میباشد.

این شرکت در سالهای اخیر دستگاههای خود را به چند کشور همسایه از قبیل ،عراق آذربایجان ازبکستان افغانستان ماکو  صادر و باعث ارز آوری به کشور گردید.

یکی دیگر از فعالیتهای این شرکت ساخت دستگاههای جوجه کشی در سایز های مختلف برای ستر و هچ کردن تخم انواع پرندگان زینتی و خانگی بوده که توانسته سهم بسزایی را  بدست آورد

(هم اکنون در حال ساخت بروزترین و مدرن ترین تکنولوژی روز به روز می باشد)

         راه های ارتباطی

دفتر مرکزی :          36583530-051

خانم صفرزاده :       7785727-0915 

   مدیریت: جناب مهندس دلدار

         9090577 -0933

       5527638 -0915